Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
12. edycja / 26 Listopada - 2 Grudnia 2018

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizers:

Dotations:

   

Organizator:
Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa