Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
11. edycja / 27 Listopada - 4 Grudnia 2017

Witold Kon

Dyrektor festiwalu
Prezes Fundacji Cinema Art

Joanna Raczyńska

Producent Grand Off

Aleksandra Dzięciołowicz

Producent Grand Off

Małgorzata Koziarska

Producent Grand Off

Zofia Zembrzuska

Redakcja katalogu

Mariusz Dobrzelak

Producent Grand Off

Tomasz Gajewski

Oprawa filmowa

Klara Kopcińska

Projekt i skład katalogu

Anna Reszka

Producent Grand Off

Marzena Frączak

Producent Grand Off

Marcin Grochowski

Producent Grand Off

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Dotacje:

FUNDACJA CINEMA ART
Grand Off Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa